ติดต่อสอบถาม

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
85 หมู่ 4 บ้านโพธิ์เขียว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองจ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 035-960072 โทรสาร : 035-960072

Scroll to Top