ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการฯ

วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสุกัญญา อินทมา
และนางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี