พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันก่อตั้งโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

Scroll to Top