กิจกรรมสรงน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์วันปีใหม่ไทย

วันที่ 6 เมษายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ นางสาวสุกัญญา อินทมา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมสืบสานประเพณีไทย โดยจัดกิจกรรมสรงน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์วันปีใหม่ไทย

Scroll to Top