ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางสาวสุกัญญา อินทมา รองผู้อำนวยการ และฝ่ายบริหาร นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ให้กำลังใจ ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต และขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ อภิญญา สว่างศรี และคณะครู โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ที่ให้การต้อนรับและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาห้องเรียนคู่ขนานและเรียนร่วมเด็กพิเศษ

Scroll to Top