หน่วยบริการด่านช้าง

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจผู้ปกครองหรือผู้ดูแลคนพิการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในสังคมยุคใหม่

นิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงาน และให้กำลังใจ คณะครูหน่วยบริการด่านช้าง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการ …

นิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงาน และให้กำลังใจ คณะครูหน่วยบริการด่านช้าง Read More »

พิธีเบิกที่จัดสร้างหน่วยบริการด่านช้าง

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 10.38 น. ฤกษ์งามยามดี …

พิธีเบิกที่จัดสร้างหน่วยบริการด่านช้าง Read More »

Scroll to Top