หน่วยบริการด่านช้าง

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจผู้ปกครองหรือผู้ดูแลคนพิการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในสังคมยุคใหม่

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจผู้ปกครองหรือผู้ดูแลคนพิการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในสังคมยุคใหม่ Read More »

โครงการสร้างอาชีพเยาวชนนอกระบบการศึกษาด้วยเกษตรยั่งยืน (สศกย.)

โครงการสร้างอาชีพเยาวชนนอกระบบการศึกษาด้วยเกษตรยั่งยืน (สศกย.) Read More »

นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษาและกำลังใจคณะครูหน่วยบริการ

นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษาและกำลังใจคณะครูหน่วยบริการ Read More »

นิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงาน และให้กำลังใจ คณะครูหน่วยบริการด่านช้าง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการ

นิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงาน และให้กำลังใจ คณะครูหน่วยบริการด่านช้าง Read More »

พิธีเบิกที่จัดสร้างหน่วยบริการด่านช้าง

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 10.38 น. ฤกษ์งามยามดี

พิธีเบิกที่จัดสร้างหน่วยบริการด่านช้าง Read More »

Scroll to Top