หน่วยบริการหนองหญ้าไซ

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจผู้ปกครองหรือผู้ดูแลคนพิการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในสังคมยุคใหม่

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจผู้ปกครองหรือผู้ดูแลคนพิการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในสังคมยุคใหม่ Read More »

พิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

พิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา Read More »

นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษาและกำลังใจคณะครูหน่วยบริการ

นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษาและกำลังใจคณะครูหน่วยบริการ Read More »

กิจกรรม​ค่ายอาสา​ “อยาก​ลอง​ ลองเลย”​

วันที่ 6 เมษายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ

กิจกรรม​ค่ายอาสา​ “อยาก​ลอง​ ลองเลย”​ Read More »

นายอำเภอหนองหญ้าไซ และคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของหน่วยบริการหนองหญ้าไซ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศ

นายอำเภอหนองหญ้าไซ และคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของหน่วยบริการหนองหญ้าไซ Read More »

Scroll to Top