ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคมพร้อมทั้งให้กำลังใจ​มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค

Read more