ไม่มีหมวดหมู่

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 6/2566

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 6/2566 Read More »

กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” สู่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” สู่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี Read More »

การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักและปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการในสถานศึกษา

การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักและปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการในสถานศึกษา Read More »

Scroll to Top