เราช่วยกันสุพรรณอยู่รอด

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1
นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะ มาตรวจดูสถานที่ และให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู
และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี และชุมชนในการจัดตั้งสถานที่กักตัวชุมชน : CQ
(Community Quarantine) ประจำตำบลทับตีเหล็ก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมี นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5
จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ