พิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นำโดย นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5
จังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม
ประจำปีการศึกษา 2564​ จำนวน​ 111​ ทุน จากนักเรียนที่มีความ​ประสงค์​ขอรับทุนการศึกษา​ทั้งสิ้น​ จำนวน​ 157 คน
โดยมี นายสถาพร วิสามารถ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการพิจารณาทุนการศึกษา ฯ โดยปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)