การประชุมสัมมนากำหนดทิศทางของประเด็นการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ

การประชุมสัมมนากำหนดทิศทางของประเด็นการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2564 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การวิเคราะห์นโยบายและความต้องการกำหนดทิศทางของประเด็นการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ หัวข้อการประชุม “แนวโน้มและประเด็นในการพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ”โดยมี นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ ณ ห้องประชุมย่อย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี