พิธีส่งมอบป้ายโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี

วันที่ 27 มีนาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ นางสาวสุกัญญา อินทมา รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีส่งมอบป้ายโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานในพิธีฯ พร้อมทั้ง คณะนักศึกษาวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 (วปอ.58) ผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ องค์กรภาครัฐ เอกชนและชุมชนเข้าร่วมพิธี