ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 จำนวน 6 คน และครั้งที่ 1 จำนวน 2 คน โดยมี นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการ ประธานคณะกรรม พร้อมด้วย นายสุรพล รุ่งวิริยะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ นางสาวสุกัญญา อินทมา รองผู้อำนวยการ และฝ่ายบริหาร