นิเทศ กำกับ ติดตามศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางสาวสุกัญญา อินทมา รองผู้อำนวยการ และฝ่ายบริหาร นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานพร้อมให้กำลังใจคณะครูศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจังหวัดสุพรรณบุรี