นิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษา พร้อมทั้งให้กำลังใจหน่วยบริการ

วันที่ 22-23 มีนาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีนำโดย นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ นางสาวสุกัญญา อินทมา รองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการนิเทศการจัดการศึกษา นิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน พร้อมทั้งให้กำลังใจหน่วยบริการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ หน่วยบริการอู่ทอง หน่วยบริการสองพี่น้อง หน่วยบริการหนองหญ้าไซ และหน่วยบริการด่านช้าง