นิเทศการจัดการเรียนการสอนครูภายในศูนย์ฯ

วันที่ 15-18 มีนาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีนำโดย นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ นางสาวสุกัญญา อินทมา รองผู้อำนวยการ และฝ่ายบริหาร นิเทศการจัดการเรียนการสอน ของครูภายในศูนย์ฯ เพื่อให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพ ของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด