นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานพร้อม ให้กำลังใจคณะครูศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ รองผู้อำนวยการ นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานพร้อม ให้กำลังใจคณะครูศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจังหวัดสุพรรณบุรี