Suphanburi : Music & Craft & Folk Art Festival #1

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 14:00 น.นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ นางสาวสุกัญญา อินทมา รองผู้อำนวยการ และฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า Suphanburi : Music & Craft & Folk Art Festival #1