ประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ นางสาวสุกัญญา อินทมา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว
โดยมี นายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เพื่อประเมินยกระดับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว