โรงเรียนสหวิทย์ให้การสนับสนุนมอบสิ่งของอุปโภค และบริโภค

วันที่ 4 มีนาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ นางสาวสุกัญญา อินทมา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากร ให้การต้อนรับ อาจารย์กวีนิษฐ์ แก้วกุลนิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหวิทย์ และคณะฝ่ายบริหาร ให้การสนับสนุนมอบสิ่งของอุปโภค และบริโภค พร้อมทั้งให้กำลังใจ ผู้ปกครอง นักเรียน ครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี