ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU)

วันที่ 4 มีนาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ นางสาวสุกัญญา อินทมา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากร ให้การต้อนรับ นางสาวสุปราณี เมฆขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงทอง และคณะในการศึกษาดูงาน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว และลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี