กิจกรรมวันมาฆบูชา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ นางสาวสุกัญญา อินทมา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วม กิจกรรมทางสังคม ปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม