พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความจำป็นพิเศษ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ รองผู้อำนะวยการ และฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความจำป็นพิเศษ ระหว่าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร – แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การสร้างโอกาส ให้ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิต และมีพื้นฐานด้านอาชีพ โดยมี ดร.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย เป็นประธานในพิธีฯ