บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการพร้อมด้วย นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ นางสาวสุกัญญา อินทมา รองผู้อำนวยการ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก 2 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี