นิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงาน และให้กำลังใจ คณะครูหน่วยบริการด่านช้าง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางสาวสุกัญญา อินทมา รองผู้อำนวยการ และฝ่ายบริหาร นิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงาน และให้กำลังใจ คณะครูหน่วยบริการด่านช้าง