โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ นางสาวสุกัญญา อินทมา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากร ให้การต้อนรับ นางสาววันเพ็ญ แดงเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางทอง ในการศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว และลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา 14.00 น. นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ นางสาวสุกัญญา อินทมา รองผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับ นางฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนรู้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.