“ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง​ เด็ก​พิการ​อยู่​ที่ไหน​เราจะอยู่ที่นั้น ”

วันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายคณะครูปฏิบัติหน้าที่ออกสำรวจกลุ่มเด็ก​พิการที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี​ ที่ไม่ได้รับ​บริการ​ทางการศึกษา​เพื่อให้เด็กพิการได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่งถึง​และได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก​ สื่อ​ บริการ​ และความช่วยเหลือสิ่งอื่นใด ทางการศึกษา​ พร้อมทั้งพัฒนา​ศักยภาพ​ของผู้เรียนได้ทุกช่วงวัย ภายใต้​นโยบาย​ “ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง​ เด็ก​พิการ​อยู่​ที่ไหน​เราจะอยู่ที่นั้น ”