ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดย นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะครู ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี โดยมี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับและทำบันทึกตกลงความร่วมมือพัฒนา “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”