โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

วันที่ 29 มกราคม 2564 นำโดยนางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ นางสาวสุกัญญา อินทมา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี