สุพรรณบุรี เมืองแห่งดนตรี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ นางสาวสุกัญญา อินทมา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโก (UNESCO) โดยการแต่งกายด้วยเสื้อลายเมืองดนตรี (ทุกวันศุกร์)