พิธีเบิกที่จัดสร้างหน่วยบริการด่านช้าง

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 10.38 น. ฤกษ์งามยามดี นำโดย นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางสาวสุกัญญา อินทมา รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร ทำพิธีเบิกที่ เพื่อจัดสร้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี (หน่วยบริการด่านช้าง)