นายอำเภอหนองหญ้าไซ และคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของหน่วยบริการหนองหญ้าไซ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ รองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี (หน่วยบริการหนองหญ้าไซ) ให้การต้อนรับ นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอหนองหญ้าไซ และคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของหน่วยบริการ หนองหญ้าไซ และให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องใช้เด็ก เลี้ยงอาหารกลางวัน และออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในอำเภอหนองหญ้าไซ