ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่1/2563

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และฝ่ายบริหาร จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยมี นายศักดา วังทอง เป็นประธานฯ