ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่4 จำนวน 2 คน และครั้งที่2 จำนวน 2 คน โดยมี นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการ ประธานคณะกรรม พร้อมทั้ง รองผู้อำนวยการ และฝ่ายบริหาร ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี