รับทุนสนับสนุนการศึกษาจาก ปตท.หลักเมืองสุพรรณบุรี

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางสาวสุกัญญา อินทมา รองผู้อำนวยการ และนักเรียน รับทุนสนับสนุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท จากปตท.หลักเมืองสุพรรณบุรี โดย คุณสมชาย สุจิตต์ และคุณสรชัด สุจิตต์ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานฯ