กิจกรรมทัศนศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนและ ผู้ปกครอง จัดกิจกรรมทัศนศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อให้นักเรียน ได้รู้จักสัตว์และวิถีชีวิตของสัตว์ต่างๆ รวมทั้งเรียนรู้ทักษะทางสังคมและการอยู่ร่วม กันในสังคม ณ สวนสัตว์เปิด ซาฟารี ปาร์ค แอนด์ แคมป์ จังหวัดกาญจนบุรี