ประชุมชี้แจงระบบการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการ พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากร จัดโครงการส่งเสริมระบบการให้บริการ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา กิจกรรมประชุมชี้แจงระบบการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา และมอบคูปองการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563