โครงการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะครู และบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนตามโครงการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วัดคอกวัว ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน