ประเมินพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มงาน
ประเมินพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี