ลงเยี่ยมบ้านนักเรียนมอบทุนโควิด-19

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะครู ลงเยี่ยมบ้านนักเรียนมอบทุนโควิด-19 ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้กับนักเรียนพิการและยากจนที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี