โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ปิดทองหลวงพ่อโบ้ย

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการ นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ นางสาวสุกัญญา อินทมา รองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ปิดทองหลวงพ่อโบ้ย ทางศูนย์ฯร่วมสนับสนุนกระทงใบตอง จำนวน 50 กระทง ณ วัดมะนาว ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี