สืบสานประเพณีไทย แสนสุขใจวันลอยกระทง 2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการ นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ นางสาวสุกัญญา อินทมา รองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย แสนสุขใจวันลอยกระทงปี 2563 โดยมีนางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฯ ​มีกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ ​กิจกรรมการประกวดกระทง เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครูมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี