นิเทศ กำกับติดตาม และให้กำลังใจ หน่วยบริการด่านช้าง

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ออกนิเทศ กำกับติดตาม และให้กำลังใจคณะครูหน่วยบริการด่านช้าง