งานยกช่อฟ้าฉลองอุโบสถ วัดบำรุงราษฎร์ (วัดหัวไผ่)

ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร นำโดย นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานอุปสมบทหมู่ เนื่องในโอกาสงานยกช่อฟ้าฉลองอุโบสถใหม่ บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จำนวน ๓ คน เข้าร่วมอุปสมบท และนำคณะครูร่วมขายทองเพื่อนำรายได้เข้าวัดณ วัดบำรุงราษฎร์ (วัดหัวไผ่)