ยินดีที่ท่านมา พัฒนาให้ก้าวไกล นำทางที่สดใส รวมใจพัฒนาเด็กพิการ

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการ นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ รองผู้อำนวยการ นางสาวสุกัญญา อินทมา รองผู้อำนวยการ ด้วยความยินดียิ่ง