ยินดีต้อนรับ นางวราภรณ์ เมฆขาว

วันนี้ (12 ต.ค. 63) นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการฯ .สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียนเพื่่อเป็นศิริมงคล ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี