ส่งรักและห่วงใย ด้วยหัวใจที่ผูกพัน

นักเรียน ผู้ปกครอง พร้อมด้วยคณะครูและบุคคลกร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล