ร่วมแสดงความยินดีรองผู้อำนวยการ

วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2563 คณะครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวกัณหา คงหอม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล