พิธีเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ5 หน่วยบริการสองพี่น้อง

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ทำพิธีเปิดหน่วยบริการสองพี่น้อง โดยมี นายไพฑูรย์ วงศ์วีระกูล นายอำเภอสองพี่น้อง เป็นประธานในพิธี